Услуги

  • Предоставяне на богат асортимент на риба и рибни продукти;
  • Доставка до търговски обект;
  • „Морски дар 09“ ЕООД се стреми да покрие максимално всичките си канали на дистрибуция, постигайки високи качествени и количествени параметри;
  • Качество на предлаганите продукти и услуги;
  • Прозрачност, стремеж към откритост в контактите си с клиенти;
  • Креативност по отношение на изискванията на нашите клиенти;
  • Почистване и транжиране на риба според нуждите на клиента;

  • Пакетиране и опаковане според нуждите на клиента;
  • Предлагане на пържена и печена риба.