Дистрибуция и разнос

Дистрибуцията  е основна дейност на компанията „Морски дар 09“ ЕООД. В това направление работи екип наброяващ повече от 15 човека. Благодарение на опита и професионализма им са създадени отношения на уважение с над 500 клиента от различни дистрибуторски канали – магазини, ресторанти, големи търговски вериги.

Териториална политика

Стратегията на компанията в тази насока е засилване на дистрибуцията, за да се осигури постоянен поток на стоки. За тази цел ръководството на „Морски дар 09“ ЕООД разработва план по разделяне на територията на София и България на 8 части групирани около по-големите градове – София, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив, Благоевград, където да се осъществят контакти с партньори, които да сключат дистрибуционен договор с „Морски дар 09“ ЕООД. Целта на тази стратегия е изграждане на дълготрайно дистрибуционно сътрудничество, което да гарантира на компанията закупуването и реализирането на нейната стока. По този начин бързо и ефективно ще се покрие територията на България. Това от своя страна задължава компанията да предлага дивирсифицирана продуктова гама на ниски цени и минимална надценка, което може да се гарантира от договорните отношения на „Морски дар 09“ ЕООД с нейните вътрешни и външни доставчици.

Друг аспект на дистрибуционната политика на „Морски дар 09“ ЕООД е засилване на предлагането и листване на риба и рибни продукти в големите търговски вериги, което ще спомогне за достигането на продуктите на „Морски дар 09“ ЕООД по-лесно и по-бързо до крайния клиент.

Стратегиите, които „Морски дар 09“ ЕООД е предприела с цел постигане и утвърждаване на лидерски позиции на пазара на риба и рибни продукти, не биха били постижими и успешни без увеличаване на капацитета на компанията. Ръководството на компанията осъзнава тези обстоятелства, което води неминуемо до необходимостта от изграждане и оборудване на голяма складова база, преработвателен цех, увеличаване на транспортните средства и работна сила и не на последно място иновиране на продуктите.