Логистика и транспорт

Логистиката на фирма „Морски дар 09“ ЕООД осигурява надеждност и сигурност на операциите през целия логистичен процес – от приемането и обработване на стоката, през складирането и съхраняването й, до осъществяването на доставката на стоката към крайните точки за продажба. Основата за качествена работа и увереност в логистичния процес е следствие от дългогодишния опит на собственика на фирмата – Христо Радков и нейният управител – Радослав Радков, в областта на логистичното управление. Всичко това позволява на компанията да предложи логистична услуга, от която нейните партньори и клиенти се нуждаят, предвид индивидуалните особености на дистрибуционния канал, в който се извършва и спецификата на организиране на доставките в него.

Инфраструктура и складови площи

Логистичната структура на „Морски дар 09“ ЕООД управлява над 560м2 складова площ, като тенденцията е за изграждане на поне 5 пъти по-голяма, с цел удовлетворяване настоящите и бъдещи нужди на компанията. Централният логистичен център с обща логистична и инфраструктурна площ от над 1900 кв.м се намира в гр. София, кв. Военна рампа, ул. проф. Иван Георгов №3, където има изградена система за контрол на процесите и документите (НАССР) с всички разрешителни и санитарни изисквания по ISO 22000:2005 и ветеринарен рег.№ BG2213012EO, с цел осигуряване на експорт към нашите партньори в София и страната.

Транспортни средства

За да осигури качествена и навременна доставка на продуктите до своите клиенти фирмата инвестира средства в закупуването на 5 транспортни средства – хладилни микробуси и ванове. Чрез тях ежедневно се изпълняват доставки до средно 100 крайни точки само в София. Времето за доставка от момента на заявяването им е между 6 и 10 часа, като компанията се стреми максимално да удовлетвори изискванията на клиентите за часове на прием и предварително обработване и опаковане на рибата и рибните продукти.


Система за управление

За улесняването на целия логистичен и транспортен процес, както и коректно следене и анализиране на стокови наличности, „Морски дар 09“ ЕООД е интегрирала съвременна система за управление на складови и стокови наличности „Микроинвест“ с модул – “Склад Pro“ и система за управление на продажби към крайни клиенти в своите магазини – „Мистрал Продажби“. Те осигуряват предимството всички структури на компанията да работят в обща информационна среда в реално време. Наличието им предоставя изключителна възможност за прилагане на ефективни методи за управлението на процеси свързани с дейността на компанията.