Мисия

„Морски дар 09“ ЕООД има за цел да развива, произвежда и търгува с риба и рибни продукти. Ние възнамеряваме да увеличим позициите си и да се утвърдим като лидер на пазара, чрез осигуряване на висококачествени услуги и дългосрочно партньорство за клиентите си, продуктова диверсификация и ефективни ресурси на управление.