През 2011 г., търговските обеми и цените на рибните продукти се увеличаваха, подкрепяни от ръста в търсенето, в това число от нововъзникващите икономики, което се обуславяше от продължаващото изоставане на предлагането. То, въпреки стабилния ръст на производството на аквакултури в световен мащаб, оставаше далеч от очакванията на пазара за някои от отглежданите видове, като атлантическа сьомга, пъстърва, лаврак и ципура, тилапия и сом.

Световното производство достигна рекорд през 2011 г. и възлезе на 149 млн. тона, в следствие за нарастване на производството на аквакултура, след слабата 2010 г.. Завишение на уловите се наблюдаваше и при други, важни за световното потребление видове, като атлантическа треска, минтай (Alaska pollack) и атлантическа скумрия. По-високите квоти за риболов и нарастването на предлагането на видове от дивата природа показват, че мерките за управление на риболова, които се прилагат от много страни по света, имат положителен, дългосрочен ефект върху устойчивото развитие на сектора.

Рибният ценови индекс на ФАО достигна най-високото си равнище през април 2011 г., което означава, че кризата, която изпитваше секторът от края на 2008 г. и през цялата 2009 г. вече е минало. Търсенето в развиващите се страни бе силно и това рефлектира у традиционните пазари.