Общи условия за продажба

Общи условия за продажба

 

С използването на www.morskidar.bg Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

 

Настоящите „Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през сайта www.morskidar.bg, собственост на „Морски дар 09”ЕООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между Морски дар 09 ЕООД, фирма Морски дар 14 ЕООД и Клиента. Настоящите „Общи условия“ уреждата правата и задълженията между страните.

Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Уеб сайта стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължава да ги спазва.

 

Морски дар 09 ЕООД запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи Условия” без предупреждение. При промени в настоящите „Общи Условия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес morskidar@abv.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия” не засягат отношенията между Клиента и Морски дар 09 ЕООД, Морски дар 14 ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

 

Общи положения

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

 

„Морски Дар 09”ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: BG 200583626, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Захарна фабрика бл.17, вх. А, предлагащо търговията и дистрибуцията на риба и рибни изделия на едно на стоки в Уеб сайта www.morskidar.bg.

„Морски Дар 14”ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: BG 203120996, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Захарна фабрика бл.17, вх. А, предлагащо търговия на дребно и управлява търговските обекти посочени в Уеб сайта www.morskidar.bg.

Накратко наричан наричани: Търговец.

 

Под стоки и услуги, предоставяни от „Морски дар 09” ЕООД  и „Морски Дар 14”ЕООД се разбират:

 

Храни и хранителни продукти отговарящи на „ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ“.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. Търговеца не носи отговорност в случай, че посочената от производителя или дистрибутора информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.

 

„Клиент” е юридическо/физическо лице, което е заявило поръчка към търговеца и е съгласно с настоящите Общи Условия. Към момента търговеца не изпълнява разнос на заявки към физически лица.

 

Електронна комуникация

 

Когато посещавате нашия Уеб сайт, купувате продукти или услуги през Сайта, вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с вас чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Сайта. С използването на Сайта Вие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

 

Поръчки за покупка


За да поръчате покупка на предлаганите продукти и услуги от www.morskidar.bg, от Клиентът е необходимо да заяви съгласие с настоящите „Общи Условия”.

 

При поръчка за доставка на едно Клиентът предоставя следната информация за юридически лица: име на фирмата,адрес по регистрация, ЕИК, МОЛ, както и данни за самата доставка: име, фамилия, телефон, адрес за доставка.  С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18 годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте предоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; (4) сте съгласни с „Общи Условия” на www.morskidar.bg.

При поръчка от магазините на фирма Морски дар 14 ЕООД, се спазват всички правила за плащане и търговия в Р.България

 

Приемане на поръчката

 

Поръчката за покупка на едно се приема чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Търговеца със следното съдържание: адрес и данни за кореспонденция с Купувача, както и поръчки подадена на телефона за кореспонденция с Търговеца. Като поръчката трябва да съдържа следната информация: основните характеристики на заявената стока: название на артикула, неговата разфасовка и желано количество, както и адрес за доставка.

 

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

 

Поръчка за покупка на дребно се приема по телефона на обекта от които ще се вземе заявената стока. Като поръчката трябва да съдържа следната информация: основните характеристики на заявената стока: название на артикула, неговата разфасовка и желано количество, както и час в който стоката ще бъде взета от клиента.

 

Доставка

 

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка чрез реда и графика за доставката.

 

Морски Дар 09 ЕООД, разполага със собствен транспорт и извършва БЕЗПЛАТНИ ДОСТАВКИ към юридически лица.

Минимална стойност на поръчките 50лв. с ДДС.

Вашите заявки или запитвания, може да направите на е-майл: morskidar@abv.bg или на тел. +359 2 957 20 58, +359 895 763 436.

За да гарантираме качестото на предлаганата продукция, фирмата разполага с хладилни автомобили и всяка стока се транспортира под определения температурен режим.

Всеки клиент има право да провери доставката си преди тя да бъде заплатена.

Рекламации се приемат в присъствието на наш представител.

Морски дар 09 ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на Търговеца в рамките на деня на получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при поръчката телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. Търговеца ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

 

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

Цени и начин на плащане

 

Всички цени на стоките на Търговеца в Уеб сайта са в български левове (BGN), с включен ДДС. Цената в www.morskidar.bg е единична цена спрямо разфасовката и в лева с ДДС.

 

Сумата дължима за поръчаните продукти следва да бъде платена в брой или чрез банков превод  (в зависимост от търговските споразумение) от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на доставка.

 

Описание на продукт

 

„Морски дар 09”ЕООД се опитва да бъде възможно най-точен с описанието на продаваните продукти. Въпреки това „Морски дар 09”ЕООД не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание на Уеб сайта е точно, пълно, актуално или безгрешно. Ако даден продукт не е какъвто е описан, вашето единствено право е да го върнете в неизползвано състояние. ЦЕНИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВПИСАНИ НА НАШИЯ УЕБ САЙТ СА ПРЕДМЕТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обявяването, описанието на, или позоваването към продукт или услуга на този Уеб сайт неозначава, че продуктът или услугата са на разположение в момента. Всички поръчки на продукти или услуги са предмет на действащото законодателство, включвайки, както е уместно, износни и вносни регулационни правилници и ограничения, ако съществуват, наложени от управляващите органи имащи юрисдикцията върху такива поръчки, продукти или услуги.

 

Всеки продукт предлаган на www.morskidar.bg се характеризира с уникален номер (артикулен номер), който съответства само и единствено на един продукт, име (изписано както на етикета на конкретния продукт),цена в български лева.

 

Права на Клиента

 

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока като върне стоката в момента на получаване на служителя на фирмата, както и в рамките на денят на доставка. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

 

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед; при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Търговеца.

 

Търговеца полага грижа информацията в www.morskidar.bg да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

 

Морски дар 09 ЕООД не гарантира, че достъпът до онлайн сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Търговеца, същия не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.morskidar.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Търговеца.

 

Клиентът е длъжен да обезщети Търговеца за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия.

 

Авторски права

 

„Морски дар 09”ЕООД уважава правото на интелектуална собственост на другите и затова молим нашите потребители за същото. Освен ако не е изрично разрешено от „Морски дар 09”ЕООД, Вие се съгласявате да не променяте, отдавате, наемате, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни на сайта ни www.morskidar.bg, изцяло или от части. 

 

Сайтът www.morskidar.bg на „Морски дар 09” ЕООД и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържание на нашия уеб сайт е изключителна собственост на „Морски дар 09” ЕООД и не може да бъде използвано за други цели освен за тези посочени на сайта. Услугите и информацията предоставени тук са единствено за ваше лично ползване. Вие имате само разрешение да ползвате сайта на „Морски дар 09”ЕООД ( www.morskidar.bg). Нищо от неговото съдържанието не прехвърля явни или скрити права, собственост или интереси на този уеб сайт към вас. 

 

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2019г.

 

Надзорни органи:

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: (02) 980 25 24

факс: (02) 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg